Main menu

Kontakt:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Pb. 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf.: (+47) 21 98 20 00
Faks: (+47) 21 98 20 93
info@nasjonalmuseet.no
Org.nr.: 985 686 092