Main menu

JURY

Styret i Groschselskapet avgjør hvem som skal tildeles medaljen. Styret har syv medlemmer.

Styremedlemmer som representerer institusjoner:

Ole Petter Ottersen

fra 2011

Universitetet i Oslo

Nina Berre

fra 2013

Nasjonalmuseet

Harald Vaagaasar Nikolaisen

fra 2013

StatsbyggMedlemmer som er valgt av styret:

Ingebjørg Hage

fra 2008

Hanna Geiran

fra 2011

Børre Skodvin

fra 2011

Ulf Grønvold

fra 1999Tidligere jurymedlemmer:

Øyvind Christoffersen

fra 2009 til 2013

Thomas Willoch

fra 1999 til 2013

Siri Munthe

fra 1999 til 2003

Kaare Norum

fra 1999 til 2011

Gunnar Stålsett

fra 1999 til 2002

Anne Lise Seip

fra 1999 til 2011