Main menu

Jan Olav Jensen & Børre Skodvin
Prisvinner
2003

Jan Olav Jensen (f. 1959) og Børre Skodvin (f. 1960) har tilfelles med Carl-Viggo Hølmebakk at de arbeid på NSBs arkitektkontor sammen med Arne Henriksen. De tre partene vant sammen konkurransen om ny bebyggelse på en branntomt i Trondheim (Borkeplassen) med et prosjekt som representerer noe nytt i norsk urban trearkitektur.

Jensen & Skodvin er nyskapere, de går egne veier. De utforsker grunnleggende arkitekturtemaer og finner originale løsninger. Mange av deres arbeider får sin styrke gjennom en undersøkelse av konstruksjonens uttrykksmuligheter: Den krumme treveggen til truckgarasjen i Rolvsøy. Den tørrmurte skiferveggen i Mortensrud kirke. Flettverkstaket i kirkerommet til klosteret på Taura.

Edvard Hoems foredrag ble trykket i heftet Meditasjoner over Mortensrud kirke.

Videseter utkikksplattform. Foto arkitekten
Mortenrud kirke, Oslo. Foto Terje Solvang.
Taura kloster. Foto arkitekten.
Gudbrandsjuvet. Foto arkitekten.
Liasanden rasteplass. Foto arkitekten.
Mortenrud kirke, Oslo. Foto Terje Solvang.