Main menu

Håkon Christie
Prisvinner
2005

Håkon Christie (1922-2010) var arkitekt, men hans faglige bidrag ble som bygningshistoriker. Fra han var ung arbeidet han med kulturminnevern, blant annet under Gerhard Fischer ved Nidarosdomen, Håkonshallen i Bergen og Bergenhus festning. Christie har gjort et banebrytende arbeid innen norsk stavkirkeforskning og skrevet en rekke verk om emnet. I hans omfattende arbeid har hans lengste og viktigste innsats vært utforskningen av Urnes stavkirke.

I tillegg til Groschmedaljen fikk Chritie en rekke utmerkelser: Urnesmedaljen, æresmedaljen Europa Nostra, æresmedlem i Fortidsminneforeningen. Han var medlem av Det norske Videnskaps-Akademi og ridder av 1. klasse av St. Olavs Ordenen.

Gunnar Danbolts fordrag ved prisutdelingen ble trykket i Kunst og Kultur:

Urnes stavkirke. Foto Jiri Havran.
Urnes stavkirke. Foto Jiri Havran.
Nes stavkirke. Tegning H. Christie.
Haltdalen stavkirke. Tegning H. Christie.